Słodycze

Curt Georgi

płynne i proszkowe aromaty w tym naturalne

do wszystkich grup wyrobów cukierniczych

aromaty “tailor made”